Гранти, конкурси

Гранти 2014 (стипендії) для навчання в аспірантурі в Європі

Фонд Берінгер-Інгельхайм щорічно виділяє гранти на виконання дисертаційних досліджень (PhD) перспективним молодим вченим, які спеціалізуються в галузі фундаментальної біомедицини. До участі в Конкурсі запрошуються молоді спеціалісти не старше 27 років на момент закінчення прий...

Гранти (стипендії) для участі в міжнародній постдокторській програмі в Берліні

Технічний університет Берліну (Technical University of Berlin) повідомляє про прийом заявок для участі в міжнародній постдокторській програмі (The International Post-Doc Initiative, IPODI). У рамках програми планується виділити 21 стипендію для перспективних жінок-дослідників ...

Гранти 2014 для реалізації науково-дослідних проектів (програма ЄC EuroTransBio)

Проект EuroTransBio - довготермінова ініціатива країн Європейського Союзу для реалізації проектів у галузі біотехнологій із виключною направленістю на надання підтримки малим підприємствам та їх стимулювання для транс-європейської співпраці. Консорціум, який подає заявку на пр...

Конкурс грантів підтримки молодих вчених ОПТЕК

Оголошено міжнародний конкурс на отримання грантів підтримки молодих учених. Останній термін подачі заявки: 1 листопада 2013 року. Організатор: Компанія ОПТЕК. У конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти, викладачі, наукові співробітники у віці до 35 років із Росії, к...

Гранти Уряду Норвегії для навчання в бакалавраті, магістратурі та аспірантурі в Норвегії (державна програма квот 2014 р.)

Норвезький центр міжнародної співпраці у вищій освіті повідомляє про гранти Уряду Норвегії студентам із країн, що розвиваються, Центральної, Східної Європи і Центральної Азії для навчання в норвезьких вузах (Quota Scheme, державна програма квот). Мета державної програми квот -...

Конкурс НАН України на здобуття премій для молодих учених і студентів ВНЗ

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів з...

Конкурс 2014 року на отримання Премії Макса Планка

Фонд імені Александра Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung) і Товарситво імені Макса Планка (Max Planck Society) повідомляють про конкурс 2014 року на отримання премій імені Макса Планка для фінансування дослідницьких проектів. Щорічно присуджується дві премії, одна - д...

Конкурс спільних українсько-румунських науково-дослідних проектів на період 2014-2015 років

З 19 серпня по 18 жовтня 2013 року Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України і Міністерство національної освіти Румунії оголошують конкурс спільних українсько-румунських науково-дослідних проектів на період 2014-2015 років. Конкурс відкритий для на...

Конкурс 2014 року на отримання грантів для молодих біологів

Фонд «Династія» оголошує черговий конкурс на отримання грантів для молодих біологів, які спеціалізуються в області молекулярної та клітинної біології. Заявки приймаються з 1 вересня до 15 жовтня 2013 року. Цілі конкурсу: - адресна підтримка молодих кандидатів наук, які спеці...

Гранти 2014-2015 рр. для навчання в магістратурі університету Лозанни (Швейцарія)

Університет Лозанни (University of Lausanne, UNIL) повідомляє про прийом заявок від молодих спеціалістів на участь у конкурсі грантів (стипендій) для навчання в магістратурі Університету. Гранти присуджуються на конкурсній основі для навчання за програмами, запропонованими UNI...