Де замовити експертизу та аналіз матеріалів, хімічних та біологічних продуктів в Україні?

 

Державний НДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

м. Київ

Дослідження харчових продуктів, кормів, води, метрологічні послуги (атестація державних ветеринарних лабораторій, метрологічна атестація випробувального обладнання, вимірювання показників кліматичних умов робочої зони приміщень), лабораторна діагностика хвороб тварин.


ДП «Київський науково-дослідний інститут незалежних експертиз»

м. Київ

Дослідження волокон і волокнистих матеріалів, скла та кераміки, лакофарбових матеріалів і покриттів, ґрунтів, рідин, металів і сплавів, полімерів, пластмас, харчових продуктів.


ДП «Центр сертифікації та екпертизи насіння і садівного матеріалу»

м. Київ

Аналіз сільськогосподарських культур та продуктів їх переробки (аналіз продуктів переробки сільськогосподарських культур за біохімічними показниками, аналіз посівного матеріалу на посівні якості, молекулярно-генетичний аналіз сортів рослин та рослинного матеріалу, забезпечення науково-технічної експертизи сортів рослин зразками посадкового матеріалу за замовленням заявника).


Медичний інститут Сумського державного університету

м.Суми

Бактеріологічні дослідження, хімічний та санітарно-бактеріологічний аналіз води, екологічні дослідження, послуги лабораторії нанокомпозитних матеріалів.


Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК) Національного університету біоресурсів і природокористування України

м. Київ

Визначення показників якості продукції рослинництва і тваринництва, молекулярна діагностика продукції рослинництва та тваринництва, визначення показників безпеки в продукції рослинництва і тваринництва, агрохімічні та мікробіологічні дослідження ґрунту, діагностика хвороб та фітопатологічна експертиза продукції рослинництва і грибівництва, реєстрація засобів захисту рослин (ЗЗР), визначення гідрохімічних показників якості води.


Український науково-дослідний інститут харчування

м. Київ

Експертиза харчових продуктів.


УкрНДІ Нанобіотехнологій та ресурсозбереження

м. Київ

Хіміко-біологічні дослідження харчової продукції та продовольчої сировини рослинної, тваринної, біотехнологічної, харчових та біологічно-активних добавок, продуктів дитячого, лікувального харчування та ін., харчових концентратів, води питної та мінеральної, напоїв, комбікормів, засобів косметичних, миючих та чистячих, дезинфікуючих та антисептичних, пакувальних матеріалів, ґрунтів та органічних добрив, промислових відходів, осадів стічних вод, мулу.