Меню
Мікробіологічний аналіз квартир, будинків, води, ґрунту, повітря, харчових продуктів, кормів
15.02.2019 Екологічні послуги

Виконання складних мікробіологічних досліджень у спеціалізованих наукових лабораторіях. Добір або розробка методів аналізу для вирішення нестандартних задач.

Широкий спектр якісних послуг з виявлення мікробіологічних забруднювачів. Використання класичного мікробіологічного і молекулярного підходів дає змогу швидко й ефективно отримати результати навіть із найменшої кількості наданого матеріалу.

1. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ҐРУНТУ

Визначення:

 • загальної кількості мікроорганізмів;
 • фітопатогенної забрудненості;
 • загальної кількості азотфіксувальних мікроорганізмів (вільноживучих та симбіотичних);
 • родів бактерій, що продукують ріст-стимулювальні сполуки для розвитку рослин.

2. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМИВІВ ЗІ СТІН І ПОВЕРХОНЬ (МЕБЛІ, ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА)

Оцінка санітарного стану об’єкта (контроль за проведенням генерального прибирання), бактеріальне забруднення об’єктів середовища життєдіяльності людини.

Оцінюються загальна мікробна забрудненість, наявність бактерій, що викликають кишкові інфекції (сальмонели, мікроорганізмів Proteus та ін.), золотистого стафілококу.


3. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВІТРЯ ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕНЬ (ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ)

Оцінка загального мікробного забруднення повітря; патогенної мікрофлори (наявність золотистого стафілококу і гемолітичного стрептококу); наявності плісеневих грибів у повітрі, а також кількісний показник виявлених мікроорганізмів.


4. МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ

Визначення:

 • загальної мікробіологічної забрудненості;
 • кількості бактерій групи кишкової палички (БГКП);
 • наявності ентеробактерій, ентерококів, сальмонел, токсиноутворювальних анаеробних бактерій, сульфітредукуючих клостридій.

5. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ Й БЕЗПЕКИ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА КОРМІВ

Визначення:

 • загальної мікробіологічної забрудненості;
 • кількості бактерій групи кишкової палички (БГКП);
 • кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАнМ);
 • наявності ентеробактерій, ентерококів, сальмонел, токсиноутворювальних анаеробних бактерій, сульфітредукуючих клостридій;
 • наявності окремих видів (наприклад, Bacillus cereus, Listeria monocуtogenes, Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus тощо).

Де в Україні зробити мікробіологічний аналіз житла, води, ґрунту, повітря, харчових продуктів?

*