Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Нанотехнології та наноматеріали»

Організатори запрошують узяти участь в Міжнародній науково-практичній конференції «Нанотехнології та наноматеріали».

Конференція відбудеться 24-27 серпня 2016 року у м. Львові в конференц-залі Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Работа конференції буде сфокусована на останніх передових досягненнях в нанонауці та нанотехнологіях.

Тематичні напрями конференції:

 • Мікроскопія нанооб’єктів
 • Нанокомпозити та наноматеріали
 • Наноструктуровані поверхні
 • Нанооптика та фотоніка
 • Наноплазмоніка та підсилена коливальна спектроскопія
 • Нанобіотехнології та хімтехнології
 • Нанорозмірна фізика
 • Нанофізика та фізико-хімічне матеріалознавство.

Одним з напрямків Міжнародної науково-практичної конференції “Нанотехнології та наноматеріали” є ознайомлення з можливостями участі у програмі ЄС “Horizon 2020”

Конференцію проводять Інститут фізики НАН України та партнери:

 • Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна
 • Тартуський Університет, Естонія
 • Туринський Університет, Італія
 • Університет П’єра і Марії Кюрі – Париж, Франція
 • Компанія Europien Profiles A.E., Греція

Офіційна мова конференції – англійська.

Кращі доповіді конференції будуть рекомендовані до друку у виданнях: Springer book “Nanotechnologies and nanomaterials” та International journal “Nanoscale Research Letters”.

Більше інформації за посиланням.