Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ»

Національний авіаційний університет запрошує студентів та молодих учених вітчизняних ВНЗ, наукових організацій та установ  взяти участь у роботі  Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ».

Дата проведення конференції: 21 квітня 2016 року.

Секції конференції:

Секція 1. Екологічна безпека транспорту та військово-промислового комплексу.

Секція 2. Екологічна безпека енергетики та промисловості.

Секція 3. Екологічна безпека сільського господарства, територій та акваторій.

У рамках секцій будуть розглядатися питання, пов’язані з управлінням,  моніторингом,  аудитом,  експертизою, паспортизацією,  контролем,  стандартизацією, нормуванням.

Щороку секційні засідання конференції дозволяють аспірантам отримати кваліфіковану оцінку власних наукових розробок від досвідчених експертів, а студентам – зробити перші кроки на науковій ниві.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Кінцевий термін подання матеріалів для участі у конференції – 20 березня 2016 року.

Більше інформації на сайті.