Конференція “Сучасні інновації в медичній освіті і науці та подальші шляхи реалізації Закону України “Про вищу освіту” у вищих навчальних закладах”

12-13 травня 2016 року на базі ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» відбудеться XIII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні інновації в медичній освіті і науці та подальші шляхи реалізації Закону України “Про вищу освіту” у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах Міністерства охорони здоров’я України».

Програма конференції:

  1. Стандарти вищої медичної (фармацевтичної) освіти, забезпечення її якості та контролю.
  2. Організаційно-правове, кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу на додипломному етапі у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах відповідно до нового переліку галузей знань і спеціальностей.
  3. Результати впровадження форм внутрішнього контролю якості освіти у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах.
  4. Навчально-методичне та організаційне забезпечення підготовки фахівців за освітньо-науковим та науковим рівнями.
  5. Сучасні підходи до післядипломної підготовки фахівців згідно Закону України “Про вищу освіту”.
  6. Створення та діяльність університетських клінік, як клінічних баз вищих медичних навчальних закладів.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, інше.

Форма публікації: Матеріали конференції (статті і тези) будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції (вимоги додаються).

Більше інформації на сайті.