Міжнародна науково-практична конференція «Методологічні аспекти розведення, генетики і біотехнології у тваринництві»

Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН запрошує взяти участь у роботі Міжнародної науково-теоретичної конференції «Методологічні аспекти розведення, генетики і біотехнології у тваринництві», присвяченої пам’яті академіка УААН, доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Валерія Петровича Бурката.

Дата проведення конференції: 19 травня 2016 року.

Науково-панельна дискусія з питань:

  • Академік В. П. Буркат – талановитий учений і методолог вітчизняної зоотехнічної науки.
  • Селекційно-генетичне вдосконалення порід і типів сільськогосподарських тварин.
  • Перспективи біотехнологічних досліджень у тваринництві.
  • Збереження генофонду локальних і зникаючих порід в Україні – глобальна проблема сучасності.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Надіслані у вигляді статей матеріали українською, російською або англійською мовою буде опубліковано мовою оригіналу у міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Розведення і генетика тварин», який входить до переліку фахових видань України та зареєстрований в міжнародній наукометричній базі «РИНЦ».

Більше інформації за посиланням.