Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

Організатори запрошують взяти участь в роботі Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «ХІМІЯ, ФІЗИКА І ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ» і семінару «НАНОСТРУКТУРОВАНІ БІОСУМІСНІ/БІОАКТИВНІ МАТЕРІАЛИ».

Конференція відбудеться 17-18 травня 2016 р. в Києві.

Організатори конференціЇ: Національна академія наук України, Відділення хімії, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка, Наукова рада з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні»

Напрями роботи конференції:

  1. Теорія хімічної будови та реакційна здатність поверхні твердих тіл
  2. Фізико-хімія поверхневих явищ
  3. Хімія, фізика і технології наноматеріалів
  4. Медико-біологічні і біохімічні аспекти вивчення високодисперсних матеріалів

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Місце проведення: Україна, Київ, вул. Генерала Наумова, 17, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України.

Ключові дати:

  • Завершення реєстрації учасників – 15 березня 2016 р.
  • Завершення прийому тез доповідей – 1 квітня 2016 р.
  • Останній день сплати оргвнеску – 15 квітня 2016 р.
  • Завершення прийому стендових доповідей (*.pdf формат) – 10 травня 2016 р.

Для участі в роботі конференції необхідно:

1) зареєструватися;

2) надіслати тези, оформлені за наведеними правилами;

3) надіслати стендову доповідь у *.pdf форматі;

4) сплатити оргвнесок поштовим переказом на ім’я вченого секретаря конференції.

Оргвнесок за участь у роботі конференції та публікацію однієї сторінки тез складає150 грн. (очна участь) та 100 грн. (заочна участь).

Більше про конференцію на сайті.