Генна і клітинна інженерія рослин

Послуги зі збільшення різноманітності та вдосконалення сількогосподарських культур.

1. Тест на сортову приналежність і чистоту насіння.

Тестування насіння на генетичну приналежність до певного сорту. Встановлення з високою точністю сортової відповідності насіння. Виокремлення із загальної кількості насіння іншого сорту або виду за допомогою мікроскопії та інших методів.

2. Тест на генетично-гібридну чистоту насіння кукурудзи, соняшника та інших зернових культур

Визначення приналежність насіння зернових культур до певної гібридної групи, що дає змогу звужувати класифікацію рослин за їх гібридними групами.

3. Визначення генетично модифікованих організмів (ГМО), трансгенів

Визначення якісно та кількісно декілька видів ГМО у продуктах. Методика полімеразної ланцюгової  реакції (ПЛР), що застосовується, дає змогу швидше й точніше визначати ГМО у продуктах.

4. Визначення типовості насіння або рослин у відповідності до регіону

Підтвердження того, що насіння і рослини дійсно відповідають умовам регіону, спираючись на екорегіон та генотип. Дослідження із застосуванням специфічних методів.

5. Визначення гетерогенності (різноманітність) партій насіння

Чітке розділення партій насіння у відповідності до гібридної або сортової приналежності.

6. ДНК-паспортизація (складання, підтвердження, ідентифікація, контроль)

Ідентифікація та реєстрація  нових генотипів рослин. Ця послуга необхідна для реєстрації нового сорту або гібриду в Державному реєстрі сортів.

7. Визначення генів ознак, пов’язаних зі стійкістю, якістю (глютеніни, гліадини, ваксі, транслокації, твердо- і білозерність та ін.)

Визначення насіння сортів, що мають гени ознак, пов’язаних зі стійкістю та якістю рослин.

8. Молекулярно-генетичні системи для аналізу фенотипових характеристик рослин, тварин, мікроорганізмів

Визначення ознак, які будуть у наступному поколінні, із використанням молекулярно-генетичних систем – методів для визначення генів, які відповідають за потрібні для людини ознаки.