farmanalyz

Послуги в галузі фармакології та токсикології

Доклінічне вивчення токсичності, специфічних видів токсичності та фармакології безпеки лікарських засобів.

Доклінічне вивчення специфічної фармакологічної дії (протипухлинної, антиметастатичної, протизапальної, спазмолітичної, антигіпертензивної, антиаритмічної, протиішемічної, нейропсихо-фармакологічної, протимікробної, мембрано-, гепато- і генопротекторної тощо) лікарських засобів в експериментальних моделях in vivo та in vitro (ізольовані гладенько-м’язові клітинні за методом «петч-клемп», скорочувальна активність гладенько-м’язових та серцевих клітин з одночасною реєстрацією вмісту внутрішньоклітинного кальцію, вимірювання трансмембранних токів тощо.

Молекулярно-генетичні дослідження з використанням ПЛР.

Дослідження біоеквівалентності лікарських засобів за методом проникливості крізь моношар клітинної культури Сасо-2. Фізико-хімічна ідентифікація субстанції та лікарських форм (спектрометрія; ГРХ; ТШХ; ВЕРХ з діодно-матрічною та масдетекцією, флуориметрія, мікрокалориметрія).

Ресинтез та відпрацювання технологій отримання лікарських засобів.

Попередній, передреєстраційний та вихідний контроль якості субстанції, допоміжних речовин та готових лікарських засобів.

Розробка/вдосконалення методик аналізу ЛЗ та формування нормативно-аналітичної документації.

Де в Україні замовити послуги в галузі фармакології та токсикології?