CЕМІНАР «ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ В ГЕНЕТИЧНІЙ ТА РЕГЕНЕРАТИВНІЙ МЕДИЦИНІ»

21 квітня 2016 року о 10:00-16:40 ДУ “Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України” в рамках роботи VІІ Міжнародного медичного форуму проводить науково-практичний семінар “Іноваційні напрямки в генетичній та регенеративній медицині”

Адреса: м. Київ, МВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б,  Конференц-зал № 3, павільйон № 3.

ПРОГРАМА

Секція «Сучасний стан та перспективи розвитку регенеративної та генетичної медицини»
10:00-10:20
Регенеративна та генетична медицина: сучасний стан та перспективи розвитку
Доповідач: Бутенко Г.М., академік НАМН України, чл.кор. НАН України та РАМН, професор, д.мед.н., директор ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»

10:20-10:40
Біоінженерія під кутом зору нейрохірургії: сьогодення і виклики майбутнього
Доповідач: Цимбалюк В.І., академік НАМН України, професор, д.мед.н.,Президент НАМН України, заступник директора ДУ «Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

10:40-11:00
Розробка і впровадження підходів до персоніфікованого лікування соціально значущих захворювань з урахуванням фармакогенетичних маркерів
Доповідач: Горовенко Н.Г., чл.кор. НАМН України, професор, д.мед.н., завідувач кафедри медичної генетики НМАПО ім. П.Л. Шупика

11:00-11:20
Перспективи застосування генної та стовбурових клітин при цукровому діабеті
Доповідачі: Тронько М.Д., академік НАМН України, професор, д.мед.н., директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», Кордюм В.А., академік НАМН України, чл.кор. НАН України, професор, д.б.н., Інститут молекулярної біології та генетики НАН України

Секція «Регенерація центральної та периферійної нервової системи»
11:20-11:40
Методи регенеративної медицини у лікуванні ушкоджень периферичної нервової системи
Доповідач: Чайковський Ю.Б., чл.кор. НАМН України, професор, д.мед.н., завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Головний науковий співробітник відділу клітинних та тканинних технологій ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»

11:40-12:00
Вплив імплантації фрагментів гідрогелю NeurogelTM сумісно з клітинними елементами культури нейральних стовбурових клітин на відновлення функцій спинного мозку в експерименті
Доповідач: Медведєв В.В., к.мед.н., доцент кафедри нейрохірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

12:00-12:20 перерва

Секція «Досвід розробки, проведення клінічних іспитів та застосування клітинних та тканинно інженерних продуктів в Україні»
12:20-12:40
Застосування методів регенеративной мдицини в лікуванні ушкоджень і захворювань опорно-рухового апарату
Доповідач: Оксимець В.М., д.мед.н., ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України», Медична компанія ilaya®

12:40-13:00
Клітинні технології в комбустіології
Доповідач: Козинець Г.П., головний комбустіолог України, професор, д.мед.н., завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО ім. П. Л. Шупика м. Київ, Україна

13:00-13:20
Молекулярно-генетичні критерії прогнозування перебігу захворювання й ефективності терапії із застосуванням трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин у хворих на хронічні лімфопроліферативні неоплазії
Доповідач: Мінченко Ж.Н., професор, д.б.н., завідувач лабораторії імуногенетики, ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

13:20-13:40
Застосування регенеративних технологій в пластичній хірургії та естетичній медицині
Доповідач: Цепколенко В.О., д.мед.н., професор кафедри дерматовенерології НМАПО ім. П. Л. Шупика, Генеральний директор Українського інституту пластичної хірургії та естетичної медицини «Віртус», м. Одеса

13:40-14:00
Методика пролотерапії в травматології та ортопедії: історія, сьогодення, перспективи
Доповідач: Голюк Є.Л., к.мед.н., керівник Науково-практичного центра тканинної та клітинної терапії, ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

14:00-14:20
Вплив трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові на імунну відповідь у хворих з вираженою серцевою недостатністю
Доповідач: Стасенко А.А., д.б.н., завідувач лабораторії імунології, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»

14:20-14:40
Результати лікування та клінічні приклади фізіологічного регенеративного лікування неврологічних та соматичних захворювань
Доповідач: Палінська В.І., Міжнародний лікувально-оздоровчо-навчальний центр «Вікторія», м. Львів, Україна

14:40-15:00 Перерва

Секція «Біосумістні матеріали для регенеративної медицини»
15:00-15:20
Особливості використання біоактивної кераміки у медицині
Доповідач: Ульянчич Н.В., Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

15:20-15:40
Біоматеріали на основі хітозану для медицини і тканинної інженерії
Доповідач: Калінкевич О.М., к.ф.-м.н., Інститут прикладної фізики НАН України м. Суми
Секція «Експериментальні розробки нових методів регенеративної медицини»

15:40-16:00
Отримання культури нейробластоподібних клітин з наднирників неонатальних тварин
Доповідач: Божок Г.А., д.б.н., Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН Украї ни м. арків

16:00-16:20
Терапевтичний потенціал безклітинних біорегуляторів стовбурових та прогеніторних клітин при загоєнні опіків у щурів
Доповідач: Черкашина Д.В., к.б.н., Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН Украї ни м. арків, Україна

16:20-16:40
Використання агрегатів нейральних клітин для лікування пошкоджень спинного мозку у щурів
Доповідач: Сукач О.М., д.б.н., Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН Украї ни м. арків

*У програмі можливі зміни та доповнення