IV Міжнародна конференція «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти»

4-6 жовтня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться IV Міжнародна конференція «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти».

Організатори: Міністерства освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Українське товариство фізіологів рослин, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Всеукраїнська асоціація біологів рослин, Friends of Lviv University, Inc., USA.

Наукова програма
Конференція передбачає роботу таких секцій:

  1. Індивідуальний розвиток рослин і збереження біологічної різноманітності природної флори.
  2. Цілісність рослинного організму та функціональна регуляція онтогенезу.
  3. Механізми стійкості рослин до біотичних та абіотичних стресів.
  4. Фітомоніторинг і фіторемедіація антропогенно забрудненого середовища.

Офіційні мови: українська, англійська

Попередня реєстрація: https://goo.gl/forms/506O5GsYVFeDT7gl2

Кінцевий термін попередньої реєстрації: 1 лютого 2017 року.

Після попередньої реєстрації Вам буде надіслано лист з детальною інформацією щодо оформлення тез доповідей, проживання та організаційного внеску.

Джерело: http://bioweb.lnu.edu.ua/phys_ecol/Conference/