VІІ Національний конгрес патофізіологів України з міжнародною участю «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції»

Організаційний комітет запрошує взяти участь у роботі VІІ Національного конгресу патофізіологів України з міжнародною участю «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції», присвяченого пам’яті академіка НАНУ О.О. Мойбенка.

Захід відбудеться 5-7 жовтня 2016 року в м. Харкові на базі Національного  фармацевтичного  університету та Харківського  національного медичного університету.

Наукова  програма  Конгресу  присвячена сучасним  проблемам  патофізіології  з  поглибленим розглядом таких питань:

 1. Молекулярно-генетичні механізми  розвитку  та протекції захворювань.
 2. Патофізіологія серцево-судинної  системи  та  крові. Гемотрансфузіологія.
 3. Патофізіологія нервової  системи,  екстремальних станів і стресу.
 4. Патофізіологія дихання. Гіпоксія.
 5. Патофізіологія ендокринної  та  репродуктивної систем.
 6. Патофізіологія травної системи.
 7. Патофізіологія сечовидільної системи.
 8. Патофізіологія пухлинного росту.
 9. Імунопатологія.
 10. Фундаментальні та прикладні аспекти запалення.
 11. Вікова патофізіологія.
 12. Клінічна патофізіологія.
 13. Патофізіологія і  сучасна  фармацевтика:  потенціал зростання в довгостроковій перспективі.
 14. Патофізіологія і  актуальні  проблеми  фармакології, фармакогеноміки та фармакогенетики.

Робочі  мови  Конгресу:  українська, російська, англійська.

У рамках Конгресу буде представлений звіт Правління Наукового товариства  патофізіологів.

України,  а  також  відбудуться  вибори  Президента НТПУ, нового складу Правління, ревізійної комісії і керівних органів товариства.

Буде  проведено  круглий  стіл  завідувачів кафедрами  патофізіології  ВНЗів  України  «Роль  і місце  патофізіології  у  системі  медичної  та фармацевтичної  освіти»,  на  якому  будуть розглянуті  питання  реорганізації  вищої фармацевтичної  та  медичної  освіти,  роль патофізіології в підготовці провізора та лікаря.

Вся необхідна інформація щодо проведення Конгресу, включаючи питання участі, реєстрації, публікацій, місця проведення буде доступна на сайті кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету http://pat.nuph.edu.ua з 1 січня 2016 року.