VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Біологічні дослідження – 2016» для молодих учених і студентів

Організатори запрошують  взяти  участь  у  роботі  VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Біологічні  дослідження – 2016»  для  молодих  учених  і  студентів,  яка відбудеться  10-11  березня  2016  року  на базі природничого факультету та факультету фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • експериментальна  ботаніка  та  фізіологія рослин;
 • генетика та селекція рослин;
 • ландшафтний  дизайн  та  декоративне рослинництво;
 • зоологія та екологія тварин;
 • гідробіологія;
 • мікробіологія та вірусологія;
 • стійкість та розвиток екосистем;
 • анатомія, фізіологія та екологія людини;
 • біохімія та молекулярна біологія;
 • медична біологія;
 • клінічна медицина;
 • імунологія;
 • біотехнологія;
 • історія біології, історія медицини;
 • сучасні проблеми паразитології;
 • природокористування  та  охорона навколишнього середовища;
 • біологічна та екологічна освіта;
 • медико-педагогічні  аспекти  фізичного виховання і спорту;
 • методика  викладання  дисциплін природничого циклу.

Робочі  мови  конференції:  українська,  російська, англійська.

Форма участі в конференції: заочна.

Передбачено публікацію тез доповідей у збірнику конференції, який буде виданий до початку роботи конференції. Матеріали будуть надруковані з оригіналів – макетів авторів.

Більше інофрмації на сайті.