XI Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів»

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова запрошує  взяти участь у роботі XI Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвяченої 150-річчю від дня народження лауреата Нобелівської премії Томаса Ханта Моргана та 115-річчю від дня народження академіка АН УРСР М.М. Гришка, а також асоційованого з конференцією VI з’їзду Всеукраїнської асоціації біологів рослин.

Дата проведення конференції: 12-16 вересня 2016 р.

Місце проведення: м. Одеса на базі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Україна.

Напрями:

  • Еволюція геномів у природі та експерименті
  • Молекулярна генетика та геноміка рослин
  • Молекулярні та клітинні біотехнології
  • Біоінформатика та білкова інженерія
  • Прикладна генетика і селекція
  • Аналіз та оцінка генетичних ресурсів
  • Генетика людини та медична генетика
  • Історія біології та еволюційної теорії

Робочі мови: українська,  російська,  англійська.

Збірник матеріалів та оплата публікації статті: За матеріалами конференції до початку її роботи буде видано збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» (ISSN 2219-3782). Збірник включено до Переліку фахових видань України у галузі біологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11. 2014 №1279).

Надіслані у вигляді статей матеріали українською, російською або англійською мовою буде опубліковано мовою оригіналу у збірнику за умови попередньої оплати. Внесок за публікацію у гривнях (для членів УТГіС з України – у розмірі 500 гривень, для членів УТГіС з інших країн – у розмірі, еквівалентному 20 Євро, для інших учасників – у розмірі, еквівалентному 35 Євро).

Більше інформації за посиланням.