Президія НАН України рекомендувала призупинити співпрацю із науковими та освітніми закладами в окупованому Криму

Президія Національної академії наук України рекомендувала  установам,  організаціям  та  підприємствам НАН України та їх співробітникам призупинити  співпрацю  з  науковими  та  освітніми  закладами,  що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим. Про це йдеться у розпорядженні президії № 623.

Як йдеться у документі, таке розпорядження видано «для  запобігання  будь-яким  діям  та крокам, які можна було б тлумачити як визнання  російського статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополя». Окрім того, науковцям рекомендують утриматися  від  участі  у  наукових  і  освітніх  заходах, зокрема,  на території  АР  Крим,  метою  яких  є  підкреслення  російської  приналежності Криму та м. Севастополя.

Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

Подаємо текст Розпорядження повністю:

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 623

М. Київ, 5.10.2015

Про співпрацю з установами тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя

Відповідно  до  листа  Урядового  уповноваженого  у  справах Європейського  суду  з  прав  людини  (далі  –  Урядовий  уповноважений)    від  28.07.2015  № 12.0.1-44/4548  Урядовим  уповноваженим  та  його Секретаріатом  згідно  з  Законом  України  «Про  забезпечення  прав  і  свобод громадян  та  правовий  режим  на  тимчасово  окупованій  території  України», Законом  України  «Про  виконання  рішень  та  застосування  практики Європейського  суду  з  прав  людини», Положенням  про  Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, затвердженим постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  31.05.2006  № 784,    протягом 2014  –  2015  рр.  проведено  значну  роботу  з  реагування  на  системні порушення прав людини в умовах російської агресії та гібридної війни проти України,  у  тому  числі  у  сфері  реалізації  права  на  освіту  (ст. 2  Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Зокрема, було опрацьовано такі питання:

–          збір  матеріалів  для  нової  міждержавної  заяви  України  до Європейського  суду  з  прав  людини  (далі  –  ЄСПЛ)  проти  Російської Федерації (далі – РФ) за подіями 2015 р. щодо обмеження права на освіту, зокрема в Криму;

–          збір  матеріалів  та  доказової  бази  для  міждержавних  заяв  України проти  РФ,  що  знаходяться  у  провадженні  ЄСПЛ  з  2014  року,  щодо обмеження права на освіту, зокрема в Криму;

–          сприяння  поданню  індивідуальних  заяв  громадян  України  (зокрема, щодо порушення права людини на освіту в Криму) проти РФ до ЄСПЛ.

Урядовому  уповноваженому, виходячи  з  досвіду  розгляду  попередніх міждержавних  заяв  до  ЄСПЛ  та  з публічних  заяв  компетентних  посадовців РФ,  вбачається,  що  серед  аргументів  РФ  до  ЄСПЛ  щодо  порушення відповідних  прав  під  час  агресії  та  окупації  Криму  будуть  міститися твердження  про  нібито  можливість  вільної  освіти  та  наукової  діяльності  в «Республіці  Крим»  і  «місті  федерального  значення  Севастополі»  та  про «відсутність юрисдикції» України на цих територіях. Тому,  на  думку  Урядового  уповноваженого,  будь-які  дії  державних установ  та  організацій  України,  якими  здійснюється  або  зумовлюється фактичне  визнання  цими  або  іншими  установами  та  організаціями можливості  повноцінної  освітньої  та  наукової  діяльності  на  тимчасово окупованих  територіях  та/або  визнання  їх  включення  до  складу  держави-агресора,  будуть  безумовно  використані  у  ЄСПЛ  державою-агресором,  що істотно  ускладнить  перспективи  припинення  порушення  відповідних  прав людини з боку РФ та надання належної компенсації постраждалим особам і державі Україна.

Міністерство освіти і науки України надіслало до Національної академії наук України за належністю факсограму прокуратури Автономної Республіки Крим (далі – АР Крим) від 12.08.2015 № 05/2/1-347вих-15, у якій міститься інформація щодо можливої участі науковців установ НАН України у заходах на території тимчасово окупованої  АР  Крим,  метою  яких  було  вивчення  історії  та  культури  Криму  як частини РФ.

На думку прокуратури АР Крим, такі дії співробітників НАН України можуть бути витлумачені як сприяння фактичному визнанню належності АР Крим до  складу  РФ,  що  є  порушенням  Резолюції  Генеральної  Асамблеї  ООН A/RES/68/262 про територіальну цілісність України від 27.03.2014, якою закликано усі держави, міжнародні організації і спеціалізовані установи не визнавати будь-яку зміну  статусу  Автономної  Республіки  Крим  та  м.  Севастополя  на  підставі референдуму,  проведеного  16.03.2014  року,  та  утриматися  від  будь-яких  дій  та кроків,  які  можливо  було  б  тлумачити  як  визнання  такого  зміненого  статусу,  та  Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Слід  зазначити,  що  співробітники  НАН  України  не  взяли  участі  у згаданих заходах.

Разом  з  тим,  з  метою  врахування  висновків  прокуратури  Автономної Республіки Крим у подальшій роботі:

1.       Рекомендувати  установам,  організаціям  та  підприємствам Національної академії наук України та їх співробітникам:

1.1. Призупинити  співпрацю  з  науковими  та  освітніми  закладами,  що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим, відповідно до Резолюції ГА  ООН  A/RES/68/262    про  територіальну  цілісність  України  від  27.03.2014  та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово  окупованій  території  України»,  для  запобігання  будь-яким  діям  та крокам, які можна було б тлумачити як визнання  російського статусу Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

1.2. Утриматися  від  участі  у  наукових  і  освітніх  заходах, зокрема,  на території  АР  Крим,  метою  яких  є  підкреслення  російської  приналежності Криму та м. Севастополя.

2.       Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.