Щодо ситуації навколо доктора фізико-математичних наук О.О. Броварець

7 лютого 2017 року в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України відбулася наукова конференція, на якій з доповіддю «Молекулярні механізми спонтанних та індукованих точкових мутацій та їх значення для розробки засобів лікування онкологічних захворювань» виступила доктор фізико-математичних наук О.О. Броварець.

Рішення про скликання наукової конференції та заслуховування вищезгаданої наукової доповіді було ухвалено на засіданні вченої ради ІМБГ НАН України 31 січня 2017 року та пов’язане зі значним суспільним резонансом, спричиненим повідомленнями у ЗМІ про результати дослідницької діяльності доктора фізико-математичних наук О.О. Броварець у галузі вивчення молекулярних механізмів виникнення точкових мутацій та перспективи створення засобів для лікування онкологічних захворювань.

Враховуючи суспільний резонанс, необхідно пояснити декілька моментів. По-перше, Національна академія наук України високо цінує д.ф.-м.н. О.О. Броварець як молодого перспективного науковця та всіляко бажає їй подальших успіхів у науковій роботі. По-друге, теоретична робота О.О. Броварець проведена на достатньому науковому рівні та викликає інтерес в науковій спільноті. Це підтверджується фактом виголошення нею наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 грудня 2016 року. По-третє, робота О.О. Броварець не має прямого відношення до створення ліків від раку та не дозволяє сподіватися на створення таких ліків на основі цього дослідження, принаймні у недалекому майбутньому. По-четверте, говорити про вагоме наукове відкриття світового рівня зарано. Наразі дослідником створено теоретичні розрахунки для наукової гіпотези (припущення), які поки що не перевірялися на існуючих загальноприйнятих моделях і не знайшли свого експериментального доведення чи спростування.

Відповідно до вищеозначеного Національна академія наук України звертається до представників ЗМІ з проханням не маніпулювати фактами та суспільною свідомістю громадян, не створювати безпідставних сенсаційних заяв та з відповідальністю ставитися до своєї функції – інформувати (а не розважати чи, навіть, шельмувати). Будь-які закиди на адресу НАН України, а також працівників наукових установ Академії в упередженості чи неналежній оцінці здобутків О.О. Броварець є такими, що не відповідають дійсності.

Прес-служба НАН України

Джерело: http://www.nas.gov.ua/