Українська фундаментальна наука і європейські цінності

Microsoft Word - Íàóêà_25. 06. 2015.docУ видавництві «Києво-Могилянська академія» побачила світ книга «Українська фундаментальна наука і європейські цінності». Автори:  Олександ Габович, доктор фізико-математичних наук, професор, Володимир Кузнєцов, доктор філософських наук, професор та  Надія Семенова – магістр права.

Чи є сьогоднішня організація української академічної науки найкращою з можливих? Чи сприяє вона відродженню українського суспільства? Чи на часі проведення всебічного аналізу стану української науки із застосуванням загальноприйнятих у світовій науці критеріїв? Яке місце в системі організації науки мають посідати європейські цінності? Автори пропонують відповіді на ці запитання, усвідомлюючи при цьому, що вони не є остаточними.

Монографія презентує важливу інсайдерську інформацію про стан речей, даючи можливість читачеві зробити свої висновки і долучитися до обговорення цієї вкрай актуальної теми. Зокрема, в книзі заторкнуто певні концептуальні аспекти дослідження науки: ціннісний, термінологічний, філософсько-правовий, коґнітивний і наукометричний. Автори вважають, що підтримувана державою так звана наукова еліта України не має права претендувати на це високе звання. Думка авторів: для збереження та розвитку української науки потрібні об’єктивне бачення ситуації, політична воля і продумані активні дії як влади, так і самих учених.

Книга розрахована на науковців, державних службовців і всіх, хто цікавиться наукою та освітою як державними інституціями.

СКАЧАТИ КНИГУ