Меню
Українські науковці працюють над створенням новітньої біотехнології
13.03.2016 Новини

На виконання завдань Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008-2017 роки на базі Біотехнологічного науково-навчального центру Одеського національного університету імені І.І. Мечникова за рахунок коштів державного бюджету розпочато виконання пілотного проекту «Розробка біотехнології переробки техногенних відходів енергетики та вуглезбагачення».

Головною метою проекту є розробка високоефективної, ресурсозберігаючої та екологічно безпечної біотехнології переробки відходів вугільної промисловості та енергетики для отримання цінного продукту, що містить рідкісні і кольорові метали, зокрема германій і галій.

Важливо, що в результаті вилучення важких і токсичних металів відбувається знешкодження відходів, які стають придатними для використання їх як будматеріалів, а земля, на якій розташовувалися відходи, стає придатною для подальшого використання.

Створення сучасної новітньої біотехнології дозволить вирішити нагальну необхідність знешкодження та утилізації більш ніж 25 мільярдів тонн екологічно небезпечних відходів, які накопичилися в Україні поблизу видобувних, збагачувальних і переробних підприємств.

Вагомим чинником створення такої технології є постійно зростаючий попит сучасних галузей економіки на з’єднання рідкісних металів, які в Україні не виробляються.

В основу технології покладено здатність хемолітотрофних мікроорганізмів у результаті своєї життєдіяльності за рахунок окислення сірки та її сполук руйнувати стійкі кристалічні структури різних природних і техногенних субстратів. У результаті будуть виділені і вивчені специфічні бактерії, відпрацьовані оптимальні умови здійснення процесу вилучення металів і створений препарат, який дозволяє вилучати цінні метали з відходів не менше ніж на 75 %.

Отже, за результатами виконання проекту будуть отримані: цінний рідкометалевий концентрат із вмістом 3-5 % германію та/або галію; знешкоджені відходи з нижче гранично допустимим концентратом (ГДК) для ґрунту вмістом іонів важких металів і співвідношенням оксидів кремнію, алюмінію і кальцію, яке відповідає складу силікатних будівельних матеріалів.

У рамках проекту заплановано проведення промислових випробувань розробленої біотехнології на центральній збагачувальній фабриці ВАТ «Львівська вугільна компанія» (м. Червоноград, Львівська область), де накопичено 75 мільйонів тонн породних відвалів, з 1 тонни яких можливе отримати не менше 20 грамів германію (ринкова вартість металу на 09.09.2013 року – $ 1920/кг) і 10 грамів галію (ринкова вартість – $ 330/кг).

 

Джерело: http://ilikenews.com

 

*