«Кластерна вода»: міфи і реальність

water.jpg.pagespeed.ce.uU7mHFgrn9Під «кластерною водою» сьогодні розуміють структуровану воду, яка утворюється за допомогою побудови молекул води в певній послідовності. Користь від її вживання широко рекламується сумнівними підприємствами, йдеться про позитивний вплив на людський організм, його омолодження та зцілення. Та «кластерна вода» – зовсім не новітній тип води, виявлений японськими вченими 15 років тому, а давно відомий спосіб ошукування людей, описаний навіть у художній літературі. Наприклад, відома українська письменниця Ірина Вільде згадує у своєму романі «Сестри Річинські» про розповсюдження «кластерної води» недобросовісними торгівцями на Львівщині ще в 1939 році. Тож спробуємо з’ясувати правду про «кластерну воду».

Ще зі шкільного курсу хімії всім відомо, що молекули води притягуються одна до одної за допомогою спеціального типу диполь-диполь взаємодій, більш відомих як водневі зв’язки. Водневі зв’язки формують кластер, в якому чотири молекули Н2О розташовані в кутах тетраедра є особливо сприятливими для низькопотенційної енергії. Молекули піддаються швидкому тепловому руху за часовою шкалою пікосекунд (10-12 секунд), тому термін дії будь-якої кластерної конфігурації буде швидкоплинним.

Різні методики, включаючи інфрачервоне поглинання, розсіяння нейтронів та ядерний магнітний резонанс, були використані для вивчення мікроскопічних структур води. На інформації, отриманій у результаті експериментів та теоретичних розрахунків, ґрунтуються близько 20 «моделей», якими дослідники спробували пояснити структуру і поведінку води. Але поки що ми не маємо ніяких остаточних висновків. Таким чином, питання «Як відрізнити членів «кластера» від сусідніх молекул, що не містяться у цьому кластері?» та «Як окремі водневі зв’язки, що постійно руйнуються і переформовуються в пікосекундному масштабі часу, зробити водневими кластерами, які мають будь-яке осмислене існування протягом тривалого періоду часу?» усе ще лишаються відкритими. Іншими словами, кластери є перехідними елементами, у той час як «структура» означає молекулярний механізм, який є більш міцним. То чи доцільно використовувати термін «кластери» в описі структури води?

Уперше в 1950-х роках ХХ ст. була запропонована теорія, що вода являє собою набір «кластерів мерехтіння» різних розмірів, але вона була ще не в змозі пояснити багатьох зі спостережуваних властивостей рідини. Сучасна наука підтримує молекулярне моделювання, розпочате в 1980-х роках, при якому на дуже короткому проміжку часу (менше ніж пікосекунди) вода більше схожа на «гель», що складається з одного величезного кластеру. На шкалі часу 9-12 секунд обертання та інші теплові рухи змушують окремі водневі зв’язки ламатись і перебудуватися в нових конфігураціях, викликаючи постійно мінливі локальні розриви, чиї масштаби і вплив залежать від температури і тиску.

Цілком імовірно, що за дуже малих обсягів локалізовані водні кластери можуть мати швидкоплинне існування. Але було зроблено багато теоретичних розрахунків, які засвідчили, що деякі комбінації є більш стабільними, ніж інші. Так чи інакше, основний висновок досліджень і розрахунків полягає в тому, що 80 % молекул води пов’язані в ланцюжок. Таким чином, підтримується гіпотеза динамічно мінливої, невпорядкованої структури води (рис. 1).

klasterna_voda.jpg.pagespeed.ce.lWHmpx5JJk

Рис. 1. Будова водних кластерів

«Альтернативний ринок здоров’я» заповнений нікому не потрібними продуктами, які спрямовані на зміну структури води шляхом стабілізації груп молекул Н2О в постійні скупчення по 4-8 молекули, або, навпаки, руйнування більш великих кластерів, що зазвичай нормально існують у воді. В будь-якому випадку така продукція рекламується для сприяння надходженню води до клітин організму. Але немає ніяких достовірних наукових доказів для будь-якої з цих вимог, і більшість з таких винаходів є, щонайменше, дивними. Як, наприклад, виготовлення «кластерної води» в домашніх умовах за допомогою систем зворотного осмосу, або ж з використанням морозильної камери, класичної музики чи молитви «Отче наш». Панацеї подібного роду пропонуються недосвідченій у даному аспекті громадськості через сотні веб-сайтів та теле- чи радіо рекламних роликів. Довіряти їм не варто, оскільки вони не мають під собою наукового підґрунтя. І перш ніж відкривати свої гаманці тим, хто займається псевдонаукою, звертайтесь за допомогою до наукових методів дослідження властивостей води.

Анна Бєляєва,
Університет Дуйсбурга-Ессена, Німеччина,
науковий консультант Науково-сервісної фірми «ОТАВА»


Компанія «SIMVOLT» пропонує широкий асортимент приладів для аналізу води: рН-метри, ОВП-метри, кондуктометрисолеміри, оксиметри, хлорметри, магнітні мішалки.