Вплив магнітного поля на властивості води

У 1936 році бельгійський інженер T.І.C. Вермейрен виявив, що при нагріванні води, яка перетнула силові лінії магнітного поля, на теплообмінній поверхні не утворюється накип. З тих самих пір магнітною обробкою води почали займатися майже всі. Так був запущений шалений ажіотаж навколо впливу магнітного поля на властивості води.

Ставлення до магнітної обробки води має полюсний характер. Одні відчайдушно вірять у магічні властивості омагніченої води, інші – скептики – готові знайти найменші недоліки й зовсім не сприймають науково обґрунтованих фактів і навіть називають їх шарлатанством. Але як казав Жан Луї Агасис: «Будь-яке велике відкриття в науці проходить три неминучі стадії. Спершу люди заявляють, що воно суперечить Біблії (О.М. – в нашому випадку в ролі Біблії виступає традиційна наука). Потім вони стверджують, що це давним-давно було відомо. Нарешті, вони кажуть, що ніколи не сумнівалися в його правильності».

Дуже дивна для наукового світу наявність сліпого заперечення будь-яких досліджень у сфері магнітної обробки. Як і в будь-яких «піонерських» наукових відкриттях, багато досліджень проводяться для підтвердження або заперечення тієї чи іншої гіпотези. Як казав Джорж Бернард Шоу: «Наука завжди виявляється не права. Вона не в змозі вирішити жодного питання, не поставивши при цьому десятка нових». При цьому, за словами Макса Глюкмана: «Наука – це будь-яка дисципліна, в якій дурні одного покоління можуть піти далі тієї точки, яку досягли генії попереднього покоління».

Як відомо, вода – одна з найзагадковіших речовин, відомих на сьогодні науці. Існує безліч теорій і гіпотез аномальних властивостей води. На сьогодні немає чіткого науково підтвердженого уявлення про структуру та властивості води. А у випадку магнітного впливу на воду взагалі відбуваються процеси, які традиційна наука пояснити не може (рис. 1). Масло у вогонь також додають численні «шарлатани», що шляхом потужних рекламних компаній нав’язують споживачам хибне уявлення про недостатньо вивчений феномен – омагнічену воду.

Рис. 1. Вода під дією магнітного поля

Теорії щодо магнітного впливу можна поділити на колоїдні, йонні, водяні та динамічні.

Прихильники колоїдної теорії стверджують, що магнітне поле, діючи на воду, може руйнувати колоїдні частинки, які в ній присутні (рис. 2). Таким чином, центром кристалізації замість поверхонь труб стають ці частинки, що легко видаляються з потоку у вигляді шламу. Накип на поверхні труб не утворюється. Наявність йонів заліза інтенсифікує появу зародків кристалізації.

M_2.jpg.pagespeed.ce.SDUJWHb4EV

Рис. 2. Руйнування колоїдних частинок під дією магнітного поля

Прихильники йонної теорії пов’язують дію магнітного поля з гідратацією йонів. Вплив магнітного поля на воду та її домішки пояснюється поляризаційними явищами та деформацією йонів солей. Гідратація йонів при обробці зменшується, вони зближуються й утворюють кристалічну форму солі. Таким чином, замість твердого накипу у воді з’являється мігруючий тонкодисперсний шлам, який легко видаляється з поверхні трубопроводів.

Прихильники гіпотез водяної теорії припускають, що магнітне поле впливає безпосередньо на структуру асоціатів води (рис. 3). Це може привести до деформації водневих зв’язків або перерозподілу молекул води у тимчасових асоціативних утвореннях, що також тягне за собою зміну фізико-хімічних характеристик процесів, які перебігають у ній.

M_3_1.jpg.pagespeed.ce.g9F-P0nMVK

А

M_3_2.jpg.pagespeed.ce.Dxv3Xh1Qjn

Б

M_3_3.jpg.pagespeed.ce.ra6BFYWVPN

В

M_3_4.jpg.pagespeed.ce.-fzBCV1RwE

Г

Рис. 3. Зміна структури асоціатів під дією магнітного поля: а – молекула води, б, в – асоціати води, г – змінена структура води під дією магнітного поля

На сьогодні найбільш популярною є динамічна теорія. Потік в’язкої рідини зводиться, з молекулярно-кінетичної точки зору, до трансляційного руху йонів і молекул рідини в напрямку руху прикладеної сили. Вважають рідину механічною системою, яка складається з незалежних частинок (йонів) та молекул води, що знаходяться в тепловому русі. На заряджені домішки, що рухаються в потоці води під дією магнітного поля, діє сила Лоренца, яка намагається змінити траєкторію руху цих частинок – закручує навколо магнітних ліній. Виникає макроскопічний потік води: усю масу нейтральних молекул води «тягне» одночасно множина низькомолекулярних катіонів та аніонів, причому джерелом енергії слугує енергія електричного поля, а магнітне поле виконує керуючі функції. Таким чином, під дією магнітного поля за рахунок ефекту Холла суттєву роль відіграють електричні поля, викликані електричним зарядом поверхні розділу фаз і сумарним об’ємним зарядом йонів.

M_4.jpg.pagespeed.ce.QRnOOEBRSF

Рис. 4. Зміна траєкторії руху заряджених частинок у воді під дією магнітного поля

Підтвердити або спростувати одну з цих теорій сьогодні неможливо. Але говорити, що це чисте шарлатанство – це не розуміти процесів наукового пізнання.

Олена Можаровська,
завідувач лабораторії альтернативної енергетики та екологічних досліджень
Українського державного науково-дослідного інституту «Ресурс»


Компанія «SIMVOLT» пропонує широкий асортимент приладів для аналізу води: рН-метри, ОВП-метри, кондуктометри, солеміриоксиметрихлорметримагнітні мішалки.