Де зробити аналіз на вміст діоксинів у продуктах, сільськогосподарській продукції в Україні?

У квітні 2007 року Україна ратифікувала Стокгольмську конвенцію про стійкі органічні забруднювачі.

Цей документ забороняє виробництво і використання найбільш токсичних отрутохімікатів, які здатні до акумулювання в живих організмах та практично не розкладаються в природних умовах.

Окрім отрутохімікатів, до списку таких речовин входять додатково три класи сполук: поліхлоровані дибензодіоксини (діоксини), поліхлоровані дибензофурани та поліхлоровані біфеніли.

Ці речовини мають надзвичайно високу токсичність, про що свідчить їх загальна назва – супертоксиканти або суперекотоксиканти. Навіть при невеликій концентрації у ґрунті чи воді суперекотоксиканти завдяки здатності до накопичення в біомасі впродовж харчового ланцюга здатні завдавати серйозної шкоди здоров’ю. При цьому основна небезпека полягає в тому, що вони утворюються як побічні продукти багатьох виробництв та при спалюванні відходів. Контролювати забруднення екосистеми гексахлором, ДДТ чи альдрином можна, заборонивши їх виробництво і застосування. А заборонити діоксинам чи поліхлорованим біфенілам утворюватися під час горіння сміття, на жаль, неможливо.

У 2012 році в Україні та в Європі були прийняті норми вмісту поліхлорованих дибензодіоксинів (діоксинів), поліхлорованих дибензофуранів та поліхлорованих біфенілів. Ці норми встановлюють гранично допустимі концентрації і норми перерахунку сумарної концентрації для 7 окремих поліхлорованих дибензодіоксинів, 10 поліхлорованих дибензофуранів та  12 поліхлорованих біфенілів. Переліки контрольованих сполук для України та Європи збігаються, однак європейські норми гранично допустимих концентрацій більш суворі.

Науково-сервісна фірма «ОТАВА» пропонує послуги з дослідження харчової продукції, кормів і сільськогосподарської сировини на вміст усіх речовин із затвердженого списку діоксинів та поліхлорованих біфенілів.

Дослідження проводяться відповідно до європейського стандарту (EC Reg 589/2014 або EC Reg 709/2014 для кормів і сировини), що може бути важливо при перевірці якості продукції для експорту в країни ЄС.

Перелік сполук:

Дибензо-пара-діоксини («PCDD») i дибензофурани («PCDF»)
Позначення у нормативахХімічна назва
2,3,7,8-TCDD2,3,7,8-тетрахлордибензодіоксин
1,2,3,7,8-PeCDD1,2,3,7,8-пентахлордибензодіоксин
1,2,3,4,7,8-HxCDD1,2,3,4,7,8-гексахлордибензодіоксин
1,2,3,6,7,8-HxCDD1,2,3,6,7,8-гексахлордибензодіоксин
1,2,3,7,8,9-HxCDD1,2,3,7,8,9-гексахлордибензодіоксин
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензодіоксин
OCDDоктахлордибензодіоксин
2,3,7,8-TCDF2,3,7,8-тетрахлордибензофуран
1,2,3,7,8-PeCDF1,2,3,7,8-пентахлордибензофуран
2,3,4,7,8-PeCDF2,3,4,7,8-пентахлордибензофуран
1,2,3,4,7,8-HxCDF1,2,3,4,7,8-гексахлордибензофуран
1,2,3,6,7,8-HxCDF1,2,3,6,7,8-гексахлордибензофуран
1,2,3,7,8,9-HxCDF1,2,3,7,8,9-гексахлордибензофуран
2,3,4,6,7,8-HxCDF2,3,4,6,7,8-гексахлордибензофуран
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензофуран
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF1,2,3,4,7,8,9-гептахлордибензофуран
OCDFоктахлордибензофуран
 

Діоксиноподібні поліхлорбіфеніли («PCB»)

Позначення у нормативахХімічна назва
PCB 773,3′,4,4′-тетрахлорбіфеніл
PCB 813,4,4′,5-тетрахлорбіфеніл
PCB 1263,3′,4,4′,5-пентахлорбіфеніл
PCB 1693,3′,4,4′,5,5′-гексахлорбіфеніл
PCB 1052,3,3′,4,4′-пентахлорбіфеніл
PCB 1142,3,4,4′,5-пентахлорбіфеніл
PCB 1182,3′,4,4′,5-пентахлорбіфеніл
PCB 1232,3′,4,4′,5′-пентахлорбіфеніл
PCB 1562,3,3′,4,4′,5-гексахлорбіфеніл
PCB 1572,3,3′,4,4′,5′-гексахлорбіфеніл
PCB 1672,3′,4,4′,5,5′-гексахлорбіфеніл
PCB 1892,3,3′,4,4′,5,5′-гептахлоробіфеніл