Рейтинг науковців України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 01.02.2012

База даних Scopus містить понад 46.7 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв.

Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості.

Наукометричні показники 100 найбільш цитованих у Scopus науковців – працівників українських інституцій (з урахуванням даних про місця роботи, зазначені у публікаціях останнього року) наведено на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/.

Упорядкування у рейтингу проведено за h-індексом (h – кількість статей вченого, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань. При аналізі враховані розбіжності в англомовних прізвищах авторів публікацій. Дані наведені з виключенням самоцитування всіх співавторів.

Рейтинг ученых Украины по показателям наукометрической базы данных Scopus
по состоянию на 01.02.2012