Як перейти на європейські стандарти в харчовій галузі

Нещодавно Верховна рада України прийняла за основу проект закону про метрологію та метрологічну діяльність і закон про стандартизацію.

Обидва законопроекти необхідні для адаптації українських стандартів із європейськими, що дасть змогу вітчизняним підприємствам вийти на європейські ринки.

Першим проектом пропонується розмежувати регуляторні, наглядові та господарські функції у сфері метрології; розширити застосування механізмів акредитації, адаптувати закони з документами Міжнародної організації законодавчої метрології та ЄС. Передбачається також створення державної метрологічної інспекції.

Законопроект про стандартизацію має привести засади української стандартизації у відповідність до європейської моделі, а також утворити єдиний національний орган стандартизації.

Позитивними сторонами прийнятих законів є спрощення виходу українських товарів на європейські ринки, зменшення кількості перевірок з боку контролюючих органів та підвищення якості продукції і її відповідність європейським стандартам.

Негативною стороною прийняття законів є необхідність зміни частини технологічних процесів виробництва продукції з метою відповідності її якості європейським стандартам, а також відповідна реорганізація та технічне переоснащення служб технічного контролю, що вимагає часу та коштів. До існуючої системи стандартів Європа йшла з 1973 року. Так, тільки під вимоги 22 європейських директив в «Офіційному журналі Європейської комісії» опублікований перелік з 2233 європейських стандартів, що відповідають цим вимогам. Така сумісність означає презумпцію відповідності вимогам директив. Але використання самих стандартів є добровільним. У цілому в Європі приблизно 75 % продукції на ринку, що підпадає під технічне регулювання, на 30 % продукції поширюється дія директив, які встановлюють для кожного продукту дуже детальні технічні умови і вимоги до випробувань. Переважно це стосується перероблених сільськогосподарських продуктів, хімічних речовин, фармацевтичної та косметичної продукції, телекомунікацій і дорожніх засобів. Продукція, безпека якої доведена, маркується позначкою СЕ. Тим самим виробник гарантує відповідність виробів вимогам директив, дія яких поширюється на цю продукцію. Це є достатньою умовою для доступу продукції на ринок країн – членів ЄС, а також у велику кількість інших країн світу.

Як видно з європейського досвіду, перехід до нових умов стандартизації потребує часу і відповідних засобів. Час для сучасного бізнесу є таким же ресурсом, як і гроші. Перевага в часі – це швидкість завоювання ринку та збільшення об’єму продаж, тому, зважаючи на перманентну втрату російських ринків, перехід до євростандартів українським виробникам потрібно здійснити в максимально стислий термін.

Служби контролю та вимірювальні лабораторії в харчовій галузі відіграють основну роль перевірки якості продукції та основних параметрів виробничого процесу на відповідність вимогам нормативів. Для їх модернізації є два шляхи: чекати, поки держава розробить усі механізми та інституції сертифікації нового зразка, або укомплектувати лабораторії і виробництво приладами європейського походження з відповідними міжнародними сертифікатами.

В межах України вже діють представництва італійської компанії «DELTA OHM», які допоможуть укомплектувати служби контролю та вимірювальні лабораторії сертифікованим обладнанням, а також отримати сертифікати європейського зразка на свої прилади.

Компанія «DELTA OHM» є членом міжнародної системи акредитації ILAC – MRA імає лабораторії із сертифікації приладів для вимірювання температури, вологості, тиску, швидкості повітря, оптичних та акустичних параметрів.

Атестація «DELTA OHM» відповідає вимогам стандарту UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 – загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

Усі прилади DELTA OHM відповідають таким нормативним актам ЄС:

БезпекаEN61000-4-2, EN61010-1 level 3
Електростатичний розрядEN61000-4-2 level 3
Швидкі електричні процесиEN61000-4-4 level 3, EN61000-4-5 level 3
Коливання напругиEN61000-4-11
Сприйняття електромагнітних перешкодIEC1000-4-3
Випромінювання електромагнітних перешкодEN55020 class B

Крім відповідності європейським нормативним документам, прилади DELTA OHM відповідають вимогам Міжнародної електротехнічної комісії (МЭК; англ. International Electrotechnical Commission, IEC) і стандартам, розробленим спільно з Міжнародною організацією із стандартизації (ISO), такі стандарти мають назви виглядуISO/IEС. МЕК займається стандартизацією в галузях електротехніки, електроніки, радіозв’язку та телекомунікацій.

OHM.jpg.pagespeed.ce.QelAyvhlATВзагалі DELTA OHM пропонує дуже широкий асортимент приладів для вимірювання температури, вологості, тиску, швидкості повітря, оптичних й акустичних параметрів, вібрації, якості повітря (СО, СО2) та комбінації даних параметрів. Крім цього, Delta Ohm пропонує бездротові прилади, комплексні прилади для вимірювання параметрів мікроклімату, метеостанції, контролери, даталогери і т. ін.

Особливої уваги заслуговують прилади і трансмітери DELTA OHM для вимірювання параметрів мікроклімату, які дають змогу вимірювати не тільки окремі параметри мікроклімату, а й визначати на їх основі вплив сукупності виміряних параметрів. Прилади використовують для роботи як комбіновані зонди для вимірювання вологості/температури, так і зонди, призначені окремо для вимірювання температури або вологості. Більшість зондів виробнитва DELTA OHM постачаються із SICRAM-модулем, який виконує роль інтерфейса між сенсором і приладом. Модуль має мікропроцесорний блок з пам’яттю, який дає змогу приладу розпізнати тип підключеного сенсора і зчитати інформацію його калібрування, що зменшує час, затрачений на вимірювання, та підвищує їх точність.

HD2010UC.jpg.pagespeed.ce.g6-oXzr48uШирокою лінійкою представлені також прилади для аналізу води та розчинів як в портативному так і лабораторному виконанні.

Крім того, до частини приладів DELTA OHM закладено функцію перевірки отриманих результатів вимірювання на відповідність вимогам європейських стандартів. Так, наприклад, інтегруючі аналізатори шуму типу HD2010UC за допомогою програмного забезпечення дають змогу аналізувати шум на робочих місцях відповідно до DL 81/2008, European directive 2003/10/EC та UNI 9432:2008.

HD2030.jpg.pagespeed.ce.QAdxxM09zpА аналізатор вібрацій HD2030 дає змогу виконувати атестацію робочих місць за європейськими нормами щодо захисту працівників від механічних вібрацій на робочому місці (2002/44/EC) і здійснює аналіз впливу на працівників шуму та вібрації у відповідності з Decree Law n.81/2008 9432/2008 та UNI.

Отже, оновити виробництво, провести модернізацію лабораторій і служб контролю та атестацію приладів допоможуть спеціалісти DELTA OHM.

Офіційний дистриб’ютор в Україні компанії DELTA OHM – Маркет вимірювальних приладів «SIMVOLT»