Де в Україні замовити санітарно-гігієнічне дослідження?

Науково-сервісна фірма «ОТАВА»

м. Київ

Вимірювання електромагнітного випромінювання, радіаційного фону, вібрацій, шумів, параметрів мікроклімату, вологості, температури повітря, фізико-хімічний аналіз на вміст антропогенних забруднювачів (отрутохімікати, важкі метали, нафтопродукти, інші екотоксиканти) ґрунтів, поверхневих вод, різноманітних матеріалів, харчових продуктів, мікробіологічний аналіз зразків води будь-якого походження та ґрунту на предмет наявності в них непатогенних, умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів,  юридичний супровід (подача позовних заяв у суд для вирішення питань і компенсації морального та інших збитків унаслідок порушень, виявлених під час дослідження).


Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя

м. Київ

Вивчення фактичної забрудненості, закономірностей накопичення і міграції, стійкості агрохімікатів, пестицидів, біопрепаратів, діоксинів, поліхлорбіфенілів, компонентів полімерних матеріалів та інших хімічних речовин в продуктах навколишнього середовища (повітрі, воді водойм, ґрунтових водах, ґрунті) та виробів різного походження; гігієнічна оцінка технологій виробництва та застосування пестицидів і мінеральних добрив у різних галузях сільського господарства; новітніх технологій виробництва та переробки сільськогосподарської сировини, харчових продуктів; синтетичних матеріалів, включаючи вироби медичного призначення; дослідження особливостей шкідливої дії хімічного та біологічного фактору в сучасних умовах (пригнічення імунітету населення); оцінка ризику застосування нових хімічних речовин у різних галузях народного господарства, моніторинг забруднення довкілля та продуктів харчування хімічними речовинами; розробка і перегляд гігієнічних нормативів і регламентів; санітарно-гігієнічна експертиза якості та безпечності продуктів, речовин, матеріалів та виробів, що застосовуються в харчовій промисловості.


Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України»

м. Київ

Дослідження імунотоксичної дії чинників довкілля, харчових продуктів, харчових композицій спрямованої дії, біологічно активних добавок; синтетичних миючих засобів, їх складових, парфумерно-косметичної продукції та інших товарів побутової хімії; вивчення специфічної активності інсектицидних засобів на лабораторних культурах комах для визначення їх ефективності, репелентних засобів на лабораторних культурах комарів для визначення їх ефективності, родентицидних засобів на лабораторних гризунах для визначення їх ефективності; проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи дезінфікуючих, інсектицидних, репелентних і родентицидних засобів; лабораторні дослідження стану забруднення атмосферного повітря в районі розташування об’єктів різного народногосподарського профілю, в повітрі робочої зони та супутніх мікрокліматичних параметрів з метою гігієнічної оцінки умов праці, вимірювання концентрацій забруднюючих речовин у викидах в атмосферу, токсиколого-гігієнічні та медико-біологічні дослідження для визначення безпечності для здоров’я людини хімічних та біологічних речовин, препаратів, матеріалів та виробів, наукова експертиза проектів нових промислових підприємств або реконструкції діючих підприємств, розробка ОВНС при проектуванні нових або реконструкції діючих промислових підприємств, здійснення та оцінка на замовлення аналізу вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі поблизу помешкань тощо, розробка нормативної та методичної документації в галузі санітарної охорони атмосферного повітря; визначення шкідливих речовин в атмосферному повітрі та повітрі робочої зони виробничих приміщень, проведення гігієнічної оцінки стану робочих місць; проведення хіміко-аналітичного контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферу з подальшою розробкою нормативів гранично допустимих викидів, інвентаризації викидів контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферу на підприємствах, оцінка ефективності роботи газоочисних пристроїв та вентиляційних установок, вимірювання мікроклімату на робочих місцях, вимірювання радіоактивності та випромінювань.