Де в Україні зробити агрохімічний аналіз ґрунту і рослинних зразків?

Науково-сервісна фірма «ОТАВА»

м. Київ

Аналіз ґрунту на вміст пестицидів та гербіцидів, важких металів (ртуть, талій, свинець, вісмут та ін.), бактеріологічне дослідження ґрунту: визначення індексу БГКП (бактерій групи кишкової палички), сальмонели, ентерококів, термофільних бактерій, бактерій ботулізму та стовбняка, яєць гельмінтів тощо. 


Державний науково-технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість»

м. Київ

Агрохімічне обстеження земельних ділянок, визначення якості сільськогосподарської продукці (вміст вологи, клейковини та білка в зерні), контроль якості кормів, якості мінеральних, органічних і місцевих добрив та хімічних меліорантів.


Інститут зрошуваного землеробства НААНУ

м. Херсон

Агрохімічний аналіз ґрунту, мікробіологічний склад ґрунту, біохімічний склад кормів, овочів, картоплі, зерна, насіння сільськогосподарських культур, технологічні аналізи зерна пшениці, проса, ячменю. 


Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України

м. Київ

Агрохімічний аналіз ґрунту, в т.ч. визначення придатності ґрунтів для ведення садівництва; аналіз рослинних зразків на вміст макро- та мікроелементів; аналіз пошкодження рослин низькими температурами, посухою, перезволоженням, умовами ґрунтового живлення; проведення експрес-діагностики вірусних і бактеріальних хвороб плодових та ягідних культур. 


Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України

м. Житомир

Агрохімічний аналіз ґрунтових і рослинних зразків, визначення основних хімічних показників в органічних і мінеральних добривах, у ґрунтових та відкритих водах.


Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

м. Харків

Аналіз ґрунтів, рослин і води, визначення стану мікрофлори ґрунту та його біологічної активності, визначення буферності ґрунту, визначення фізичних властивостей ґрунтів.


Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК (УЛЯБП АПК) Національного університету біоресурсів і природокористування України

м. Київ

Визначення показників якості продукції рослинництва і тваринництва, молекулярна діагностика продукції рослинництва та тваринництва, визначення показників безпеки в продукції рослинництва і тваринництва, агрохімічні та мікробіологічні дослідження ґрунту, діагностика хвороб та фітопатологічна експертиза продукції рослинництва і грибівництва, реєстрація засобів захисту рослин (ЗЗР), визначення гідрохімічних показників якості води.

 

0 комментариев
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі